German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 26
previous page      next page
* results  search [and] lkl "KNC 554"
Books 1.  Novel medicine : healing, literature, and popular knowledge in early modern China
/ Schonebaum, Andrew. - Seattle : University of Washington Press, [2016]
Books 2.  Dun huang xie ben xiang shu yan jiu
/ Wang, Jingbo. - Di 1 ban. - Bei jing : Min zu chu ban she, 2010
Books 3.  Meng gu zu chuan tong liao fa
/ Dobčin, γo.. - Di 1 ban. - Shen yang : Liao ning min zu chu ban she, 2006
Books 4.  Meng gu zu zhi liao gu shang de chuang xin
/ Mügǰingγ-a, .... - Di 1 ban. - Shen yang : Liao ning min zu chu ban she, 2005Abstract
Books 5.  Meng gu zu zheng gu xue
/ Vangčinǰab, R.. - Di 1 ban. - Shen yang : Liao ning min zu chu ban she, 2005
Books 6.  Dunhuang chutu huyu yidian "Laoposhu" yanjiu
/ Chen, Ming. - Taipeh : Taiwan xinwenfeng, 2005
Books 7.  Medizinische Diskurse zu Irresein in China (1600 - 1930)
/ Messner, Angelika C.. - Stuttgart : Steiner, 2000
Books 8.  Huihui-yaofang-kaoshi
/ Song, Xian. - Bei-jing : Zhong-hua shu-ju, 2000
Books 9.  Dun-huang gong-jiang shi-liao
/ Ma, De. - Di 1 ban. - Lan-zhou : Gan-su ren-min chu-ban-she, 1997Abstract
Books 10.  Huang-di nei-jing nan-jie-yu ci-dian : yi zhang-jie-bing lei-jing zhu-jie
/ Zhang, Jiebing. - Tai-bei : Wen-hua tu-shu you-xian-gong-si, [Min guo 79]
1 - 10 of 26
previous page      next page
Word   Type   Count
knc 554 [LCL] Local classification (GOK) 26
 
1 - 10 of 26
previous page      next page