German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 272
previous page      next page
* results  search [and] lkl "KNC 558"
Books 1.  Lives of Sogdians in medieval China
/ Huber, Moritz. - Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2020
Books 2.  Nan-jing min-jian su-qu yin-yue yan-jiu
/ Ban, Junrong. - Chang-chun : Dong-bei Shi-fan Da-xue chu-ban-she, 2007
Books 3.  Zhong xi Hui E li biao, 1821-2020
/ Ji, Dachun. - Di 2 ban. - Wu-lu-mu-qi : Xin-jiang ren-min chu-ban-she, 2001
Books 4.  Xian-dai Han-yu ba-bai ci : Zeng ding ben
/ Lü, Shuxiang. - 11. Aufl. - Bei-jing : Shang-wu yin shu guan, 1999
Books 5.  Guang-zhou-hua fang-yan ci-dian
/ Rao, Bingcai. - 2. Print. - Xiang-gang : Shang-wu yin-shu-guan, 1998 = 1996
Books 6.  Han-Ri wai-lai-yu ci-dian
/ Zou, Yuanzhi. - Di 1 ban. - Chang-chun : Dong-bei shi-fan da-xue chu-ban-she, 1996
Books 7.  Shi-yong Ying-Han ci-dian
/ Fu, Weici. - Di 1 ban. - Bei-jing : Hua-yu jiao-xue chu-ban-she [u.a.], 1996
Books 8.  Zhong-guo xie-hou-yu ci-dian
/ Wen, Duanzheng. - 1.Aufl., 6. Print. - Bei-jing : Bei-jing chu-ban-she, 1995
Books 9.  Cheng-yu xiao ci-dian
/ Ting, Yi. - 9. Print. - Shang-hai : Han-yu da ci-dian chu-ban-she, 1995
Books 10.  Han-Ri dui-zhao xian-dai Han-yu bao-bian yi ci yong-fa ci-dian
/ Wang, Guozhang. - Di 1 ban. - Bei-jing : Guo-ji wen-hua chu-ban gong-si, 1995
1 - 10 of 272
previous page      next page
Word   Type   Count
knc 558 [LCL] Local classification (GOK) 272
 
1 - 10 of 272
previous page      next page