German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Purchase suggestions for e-books

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 11
previous page      next page
* results  search [and] lkl "KNC 578"
Books 1.  Xian dai zhu yi, dang dai Taiwan : wen xue dian fan de gui ji
/ Chang, Sung-sheng Yvonne. - Chu ban. - Tai bei : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2015
Books 2.  Writing, publishing, and reading local gazetteers in imperial China, 1100 - 1700
/ Dennis, Joseph. - Cambridge, Mass. [u.a.] : Harvard Univ. Press, 2015
Books 3.  Writing Taiwan : a study of Taiwan's nativist literature
/ Lee, Yu-lin. - Saarbrücken : VDM Verlag Dr. Müller, 2013
Books 4.  Peng hu min jian gu shi yan jiu
/ Jiang, Peijun. - Chu ban. - Tai bei shi : Li ren, 2007
Books 5.  Women, war, domesticity : Shanghai literature and popular culture of the 1940s
/ Huang, Nicole. - Leiden [u.a.] : Brill, 2005
Books 6.  Literary culture in Taiwan : martial law to market law
/ Chang, Sung-sheng Yvonne. - New York, NY : Columbia University Press, 2004
Books 7.  Die chinesischsprachige Literatur aus Malaysia und Singapur 1919 - 1995
/ Draeger, Caroline. - Dortmund : Projekt-Verl., 1997
Books 8.  Literarischer Regionalismus in China : Entstehung, Themen und Funktionen
/ Pieper, Anke. - Dortmund : Projekt-Verl., 1997
Books 9.  Dang dai Tai wan zuo jia bian mu : 1949-1993 ; Er ya pian
/ Zhang, Mo. - Chu ban. - Tai bei : Er ya chu ban she, Minguo 83 [1994]
Books 10.  Shenzhou wenhua jicheng / 3,1, Zhongguo difangzhi
/ Liu, Weiyi. - 1993
1 - 10 of 11
previous page      next page
Word   Type   Count
knc 578 [LCL] Local classification (GOK) 11
 
1 - 10 of 11
previous page      next page