German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 10 of 13
previous page      next page
* results  search [and] lkl "KNC 630"
Books 1.  Cėndijn Damdinsürėn : tüüvėr zohiol
/ Damdinsüren, Cendijn. - [Ulaanbaatar] : Soembo printing HHK, 2017
Books 2.  Müve Yan-u ǰokiyal-un silimel
/ Mo, Yan. - [Kökeqota] : Öbör mongγol-un arad-un keblel-ün qoriy-a, 2013-
Books 3.  Mädäniyätlär giräläškän muqäddäs diyar
/ Chen, Baizhong. - Qäšqär : Qäšqär uyġur näšriyati, 2013
Books 4.  Si qin ta ri ha meng gu wu wen ji
/ Sečintaraki, .... - [Hu he hao te] : Nei meng gu ren min chu ban she, 2008
Books 5.  Meng zhong ge bi
/ Xi, Murong. - Begeǰing : Ündüsüten-ü keblel-ün qoriy-a, 2002
Books 6.  Ich lebe östlich des Ozeans : chinesische Lyrik des 20. Jahrhunderts
/ Gu, Zhengxiang. - Chemnitz [u.a.] : Oberbaum, 1996
Books 7.  The relations between the People's Republic of China and the Federal Republic of Germany in 1991 : as seen by Xinhua News Agency ; a documentation
/ Bartke, Wolfgang. - Hamburg : Inst. of Asian Affairs, 1992
Books 8.  Tang jun yi quan ji / 25, Zhi ting guang shu
/ Tang, Junyi. - Jiao ding ban. - Min 79 [1990]
Books 9.  Tang jun yi quan ji / 26, Shu jian
/ Tang, Junyi. - Jiao ding ban. - Minguo 79 [1990]
Books 10.  Tang jun yi quan jia ; 28, Ri ji ; Xia
/ Tang, Junyi. - Chu ban. - Min 77 [1988]
1 - 10 of 13
previous page      next page
Word   Type   Count
knc 630 [LCL] Local classification (GOK) 13
 
1 - 10 of 13
previous page      next page