German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 10 of 70
previous page      next page
* results  search [and] lkl "KNC 635"
Books 1.  Wo de pu ti shu
/ Gao, Jianqun. - Di 1 ban. - Bei jing : Bei jing shi yue wen yi chu ban she, 2017
Books 2.  Ke ai de hong shui meng shou
/ Han, Han. - Di 1 ban. - Tian jin : Tian jin ren min chu ban she, 2017
Books 3.  Gu du wen nuan de lü cheng : 2015 dian zang san wen
/ Wang, Zhaosheng. - Di 1 ban. - Nan jing : Jiang su feng huang wen yi chu ban she, 2016
Books 4.  Dao da wu wai : xiao yuan yu she hui
/ Luo, Zhitian. - Di 1 ban. - Bei jing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2016
Books 5.  Zhi dao fen zi
/ Wang, Shuo. - Di 1 ban. - Beijing : Bei jing shi yue wen yi chu ban she, 2015
Books 6.  Mein Land und mein Volk
/ Lin, Yutang. - Esslingen : Drachenhaus-Verl., 2015
Books 7.  Ya she tan chi
/ Liang, Shiqiu. - Di 1 ban. - Nan jing : Jiang su ren min chu ban she, 2014
Books 8.  Ya she sui bi
/ Liang, Shiqiu. - Di 1 ban. - Nan jing : Jiang su ren min chu ban she, 2014
Books 9.  Ya she xiao pin
/ Liang, Shiqiu. - Di 1 ban. - Nan jing : Jiang su ren min chu ban she, 2014
Books 10.  Ya she za wen
/ Liang, Shiqiu. - Nan jing : Jiang su ren min chu ban she, 2014
1 - 10 of 70
previous page      next page
Word   Type   Count
knc 635 [LCL] Local classification (GOK) 70
 
1 - 10 of 70
previous page      next page