German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 10 of 292
previous page      next page
* results  search [and] lkl "KNC 636"
Books 1.  Bai yin shi dai
/ Wang, Xiaobo. - Di 1 ban. - Bei jing : Bei jing shi yue wen yi chu ban she, 2018
Books 2.  Ren mian tao hua
/ Ge, Fei. - Di 1 ban. - Chang sha : Hu'nan wen yi chu ban she, 2018
Books 3.  Kao gong ji
/ Wang, Anyi. - Di 1 ban. - Guang zhou : Hua cheng chu ban she, 2018
Books 4.  Chang an luan
/ Han, Han. - Tian jin : Tian jin ren min chu ban she, [2018]
Books 5.  Zu mu lü
/ Zhang, Jie. - Di 1 ban. - Nan jing : Jiang su feng huang wen yi chu ban she, 2017
Books 6.  Nan ren de yi ban shi nü ren
/ Zhang, Xianliang. - Bei jing di 1 ban. - Bei jing : Ren min wen xue chu ban she, 2017
Books 7.  Wei cheng
/ Qian, Zhongshu. - Bei jing di 2 ban. - Bei jing : Ren min wen xue chu ban she, 2017
Books 8.  Huo zhe
/ Yu, Hua. - Di 1 ban. - Bei jing : Beijing shi yue wen yi chu ban she, 2017
Books 9.  Luo tuo xiang zi : Cha tu ben
/ Lao, She. - Di 2 ban. - Bei jing : Ren min wen xue chu ban she, 2017
Books 10.  Hong dou sheng nan guo
/ Wang, Anyi. - Beijing di 1 ban. - Bei jing : Ren min wen xue chu ban she, 2017
1 - 10 of 292
previous page      next page
Word   Type   Count
knc 636 [LCL] Local classification (GOK) 292
 
1 - 10 of 292
previous page      next page