German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 69
previous page      next page
* results  search [and] lkl "KNC 641"
Books 1.  Hui wang
/ Jin, Yucheng. - Di 1 ban. - Gui lin : Guang xi shi fan da xue chu ban she, 2017
Books 2.  Qu guang yun dong : hui su tong nian de jing shen tu jing
/ Can Xue. - Di 1 ban. - Chang sha : Hunan wen yi chu ban she, 2017
Books 3.  Shi tai yu xin tai : wan Qing, Minguo shi ren ri ji yue du zha ji
/ Tian, Zhengping. - Di 1 ban. - Shang hai : Shanghai jiao yu chu ban she, 2017
Books 4.  Zhi nü er shu
/ Wang, Shuo. - Di 1 ban. - Beijing : Beijing shi yue wen yi chu ban she, 2015
Books 5.  Yan Zhenqing
/ Yan, Jie. - Di 1 ban. - Nanjing : Nanjing da xue chu ban she, 2015
Books 6.  Shi Tao
/ Ding, Jiatong. - Nanjing : Nanjing da xue chu ban she, 2015
Books 7.  Jian zhen
Di 1 ban. - Nanjing : Nanjing da xue chu ban she, 2015
Books 8.  Zai zao wen ming zhi meng : Hu Shi zhuan
/ Luo, Zhitian. - Xiu ding ban, di 1 ban. - Bei jing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015
Books 9.  Zhang pei lun ri ji
/ Zhang, Peihong. - Di 1 ban. - Nan jing : Feng huang chu ban she, 2015Abstract
Books 10.  Qian xuan tong ri ji : zheng li ben
/ Qian, Xuantong. - Di 1 ban. - Bei jing : Bei jing da xue chu ban she, 2014
1 - 10 of 69
previous page      next page
Word   Type   Count
knc 641 [LCL] Local classification (GOK) 69
 
1 - 10 of 69
previous page      next page