German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 51
previous page      next page
* results  search [and] lkl "KNC 651"
Books 1.  Fo ru dong tu
/ Guo, Tongxu. - Di 1 ban. - Chengdu : Si chuan da xue chu ban she, 2017
Books 2.  Sutra spoken by the sixth patriarch
/ Huineng. - Di 1 ban. - Beijing Shi : Hua wen chu ban she, 2015 [2016]
Books 3.  ˜Dasœ Sutra des sechsten Patriarchen
/ Huineng. - [1. Auflage]. - Bei jing : Hua wen chu ban she, 2015
Books 4.  De yi zhong guo shen hua gu shi
Di 1 ban. - Shang hai : Shang hai wai yu jiao yu chu ban she, 2014Abstract
Books 5.  Mandschurisch
/ Songyanfujun. - [Kökeqota] : Öbör mongγol-un arad-un keblel-ün qoriy-a, 2014
Books 6.  Zai lu shang : Yuan man ren sheng de zhi hui gan yan
/ Jiqun. - Di 1 ban. - Bei jing : Jiu zhou chu ban she, 2013
Books 7.  Zai an bian : Ren shi fo fa de qi meng zhi yin
/ Jiqun. - Di 1 ban. - Bei jing : Jiu zhou chu ban she, 2013
Books 8.  Zai ci ke : Xun zhen wen dao de bu er fa men
/ Ji, Qun. - Di 1 ban. - Bei jing : Jiu zhou chu ban she, 2013
Books 9.  Zai fu shi : Feng run xin ling de ren sheng xiao yu
/ Jiqun. - Di 1 ban. - Bei jing : Jiu zhou chu ban she, 2013
Books 10.  Wen shu pu sa zhuan
/ Ming yi ju shi. - Di 1 ban. - Bei jing : Xian dai chu ban she, 2013
1 - 10 of 51
previous page      next page
Word   Type   Count
knc 651 [LCL] Local classification (GOK) 51
 
1 - 10 of 51
previous page      next page