German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 16
previous page      next page
* results  search [and] lkl "KNC 654"
Books 1.  Science of acupuncture and moxibustion
/ Fang, Jianqiao. - Di 1 ban. - Beijing : China Press of Traditional Chinese Medicine, 2014
Books 2.  Huo shen zhi zu : Huai xuan yi xue quan shu
/ Liu, Zhitang. - Di 1 ban. - Bei jing : Zhong guo zhong yi yao chu ban she, 2013Abstract
Books 3.  Han ying shuang jie zhen jiu ci dian
/ Dong, Hanwu. - Di 1 ban. - Zheng zhou : Zheng zhou da xue chu ban she, 2012
Books 4.  Ben cao gang mu xuan
/ Li, Shizhen. - Di 1 ban. - Bei jing : Wai wen chu ban she, 2012
Books 5.  Pisxik doqtordan 101 kengeš, Pisxik doqtordan 101 kengeš
/ Xiao Qi. - Ürümčü : Šinjang el basması, 2012
Books 6.  Ying cai ji cang sheng
/ Su, Mingxian. - Bei jing : Ren min wei sheng chu ban she, 2008
Books 7.  Meng-yao zheng dian : mei-li mu shi
/ Vjam-dpal-rdo-rje. - Di 1 ban. - Hu-he-hao-te : Nei-meng-gu ren-min chu-ban-she, 2007
Books 8.  Meng gu shou yi yan jiu
/ Bayinmuren, .... - Di 1 ban. - Shen yang : Liao ning min zu chu ban she, 2006
Books 9.  Zhong guo ben cao cai se tu jian : Cao yao pian
/ Qian, Xinzhong. - Di 1 ban. - Bei jing Shi : Ren min wei sheng chu ban she, 2003
Books 10.  The atlas of layered anatomy of acupoints
/ Gao, Hualing. - Beijing, China : Foreign Languages Press, c1999
1 - 10 of 16
previous page      next page
Word   Type   Count
knc 654 [LCL] Local classification (GOK) 16
 
1 - 10 of 16
previous page      next page