German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 10 of 346
previous page      next page
* results  search [and] lkl "KNJ 600"
Books 1.  Derizä tüwidiki qizčaq
/ Kuroyanagi, Tetsuko. - 1-näšri. - Ürümči : Šinjang yašlar - ösmürlär näšriyati, 2012-yili 8-ay
Books 2.  DNA, kōko, gengo no gakusai kenkyū ga shimesu shin Hokkaidō shi : Ainu minzoku, Ainugo no seiritsushi
/ Sakitani, Mitsuru. - Tōkyō : Bensei Shuppan, 2008
Books 3.  Chōsen kindai no rekishi minzokushi : Keihoku Sanju no shokuminchi keiken
/ Itagaki, Ryūta. - Shohan. - Tōkyō : Akashi Shoten, 2008
Books 4.  Gakumon no bōryoku : Ainu bochi wa naze abakareta ka
/ Ueki, Tetsuya. - Yokohama : Shunpūsha, 2008
Books 5.  Sōshi kaimei : Nihon no Chōsen shihai no naka de
/ Mizuno, Naoki. - Tōkyō : Iwanami Shoten, 2008
Books 6.  Gendai shakai ni okeru ningen kankei no shosō
/ Kansai Daigaku Keizai Seiji Kenkyūjo. - Suita : Kansai Daigaku Keizai Seiji Kenkyūjo, 2008
Books 7.  Kinjirareta uta : Chōsen Hantō ongaku hyakunenshi
/ Chŏn, Wŏl-sŏn. - Tōkyō : Chūō Kōron Shinsha, 2008
Books 8.  Kankoku no kakyo seido : Shiragi Kōrai Chōsen jidai no kakyo
/ Yi, Sŏng-mu. - Dai 1-han. - Tōkyō : Nihon Hyōronsha, 2008
Books 9.  Seiyō to Chōsen : ibunka no deai to kakutō no rekishi
/ Kang, Chae-ŏn. - Tōkyō : Asahi Shinbunsha, 2008
Books 10.  Chūsei no Hokutō Ajia to Ainu : Nurugan Eineiji hibun to Ainu no hoppō sekai
/ Kikuchi, Toshihiko. - Tōkyō : Koshi Shoin, 2008
1 - 10 of 346
previous page      next page
Word   Type   Count
knj 600 [LCL] Local classification (GOK) 346
 
1 - 10 of 346
previous page      next page