German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 10 of 51
previous page      next page
* results  search [and] lkl "KTV 300"
Books 1.  Hangugŏ-pet'ŭnamŏ sajŏn
/ Re, Hwi-k'wa. - Neue Aufl. - Seoul : Munyerim, 2008
Books 2.  Suomi-vietnam sanakirja
/ Tran-Nguyen, Laurent. - 2., uudistettu painos. - [Helsinki] : Palmenia, Helsinki University Press, 2008
Books 3.  Tù-điển-Đúc-Việt : (150.000 mục-từ, Stichwörter)
/ Nguyễn-văn-Tuế. - Hà-nội : Nxb-Văn-hoá-thông-tin, 2003
Books 4.  Tu-diên thuòng thúc Viêt Nam-Phân Lan
/ Tran-Nguyen, Laurent. - [Helsinki] : Yliopistopaino, 2002
Books 5.  Pet'ŭnamŏ-Hangugŏ sajŏn
/ Cho, Chae-hyŏn. - Seoul : Hanguk oegugŏ taehakkyo ch'ulp'anbu, 2000
Books 6.  Tù-điên-Viêt-Đúc : (80000-mục-tù)
/ Nguyễn-văn-Tuế. - [S.l.] : Nhà-xuât-ban-Văn-hóa-thông-tin, 1998
Books 7.  Suomi-vietnam sanakirja
/ Tran-Nguyen, Laurent. - [Helsinki] : Yliopistopaino, 1997
Books 8.  Từ diển Anh-Việt
/ Vuong Lan. - 5. ed. - Hồ Chí Minh : Nhà xuất bản, 1995
Books 9.  The Chinese and Vietnamese languages and civilisations : a book's review ; in 2 volumes
/ Nguyen Hoai Nhân. - [Teilw. als Ms.]. - Saint Mars d'Outille, Sarthe : Ed. "Tel qui rit vendredi, dimanche pleurera", 1992-
Books 10.  Sedemjazyčný matematický slovník : slovensko, anglicko, španielsko, francúzsko, vietnamsko, arabsko, laoský
/ Čunderlíková, Milada. - Bratislava : Vydala Universita Komenského, 1989
1 - 10 of 51
previous page      next page
Word   Type   Count
ktv 300 [LCL] Local classification (GOK) 51
 
1 - 10 of 51
previous page      next page