German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Bücherwunsch

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 30
previous page      next page
* results  search [and] lkl "NT 010"
Books 1.  Minguo shi qi she hui fa gui hui bian
/ Peng, Xiuliang. - Di 1 ban. - Shi jia zhuang : He bei jiao yu chu ban she, 2014
Books 2.  Collecting English legal manuscripts
/ Taussig, Anthony. - London : Selden Society, 2014
Books 3.  Constitution-maker : selected writings of Sir Ivor Jennings
/ Jennings, Ivor. - Cambridge [u.a.] : Cambridge Univ. Press, 2014
Books 4.  Ge ming gen ju di fa zhi wen xian xuan bian
/ Han, Yanlong. - Di 1 ban. - Bei jing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2013
Books 5.  Fa yi fa fan : Qing mo Min guo fa li xue zhu shu jiu zhong
/ Cheng, Bo. - Di 1 ban. - Bei jing : Qing hua da xue chu ban she, 2013
Books 6.  Zhong guo gu dai fa lü wen xian yan jiu : Di 4 ji
/ Xu, Shihong. - Di 1 ban. - Bei jing : Fa lü chu ban she, 2010
Books 7.  King's Bench and Common Bench in the reign of Henry III
/ Meekings, Cecil Anthony Francis. - London : Selden Society, 2010
Books 8.  English legal manuscripts formerly in the collection of Sir Thomas Phillipps
/ Baker, John Hamilton. - London : Selden Society, 2008
Books 9.  Kazakh biy court is the unique judicial system/ S.Z. Zimanov
/ Zimanov, Salikh Zimanovich. - Almaty : Atamura, 2008
Books 10.  Islam und Rechtsstaat : zwischen Scharia und Säkularisierung. [Konferenz zum Thema "Islam und Rechtsstaat" ... Berlin]
/ Krawietz, Birgit. - Sankt Augustin : Konrad-Adenauer-Stiftung, 2008
1 - 10 of 30
previous page      next page
Word   Type   Count
nt 010 [LCL] Local classification (GOK) 30
 
1 - 10 of 30
previous page      next page