German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 10 of 19
previous page      next page
* results  search [and] lkl "NT 600"
Books 1.  Vers un principe d'intégrité de l'administration publique : la prévention de la corruption en droit administratif
/ Hänni, Dominique. - Genève$aZurich$aBâle : Schulthess éditions romandes, 2019
Books 2.  Governing civil service pay in China
/ Wu, Alfred M.. - Copenhagen : NIAS Press, 2014
Books 3.  The changing face of bureaucracy : fifty years of the Indian Administrative Service
/ Bagchi, Sanjoy. - New Delhi : Rupa, 2007
Books 4.  A közigazgatás szerepe a jogalkotásban : tanulmányok a közigazgatás továbbfejlesztéséhez ; [... 1994. december 9-én Pécsett ... tudományos konferencia ...]
/ Magyar Közigazgatási Kamara. - [Budapest] : Unió, [1996]
Books 5.  Public management : the New Zealand model
/ Boston, Jonathan. - Melbourne, Vic [u.a.] : Oxford University Press, 1996
Books 6.  Herrasmiestaidosta asiantuntijatietoon : virkamiehistön asiantuntemuksen kehitys valtion keskushallinnossa
/ Stenvall, Jari. - Helsinki : Hallintohistoriakomitea [u.a.], 1995
Books 7.  Hallintohistorian tilastoja
/ Selovuori, Jorma. - Helsinki : Painatuskeskus, 1995
Books 8.  Munkaügy a közszolgálati szervezeteknél 1995
/ Zsiga, László. - 7., átd. kiad. - Budapest : Unió, 1995
Books 9.  Közszolgálati kézikönyv
/ Zsuffa, István. - Budapest : Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1993
Books 10.  Törvény a közalkalmazottak jogállásáról : az új Munka Törvénykönyvével egybeszerkesztett és magyarázatokkal ellátott szöveg
/ Papp, István. - Budapest : Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete, 1992
1 - 10 of 19
previous page      next page
Word   Type   Count
nt 600 [LCL] Local classification (GOK) 19
 
1 - 10 of 19
previous page      next page