German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Purchase suggestions for e-books

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 44
previous page      next page
* results  search [and] lkl ptn*
Books 1.  Belaruskaja Narodnaja Rėspublika-krok da nezaležnasci : da 100-hoddzja abvjaščėnnja : histaryčny narys
/ Kavalenja, Aljaksandr Aljaksandravič. - Minsk : "Belaruskaja navuka", 2018
Books 2.  Das Ende der Bauernwelt : die Sowjetisierung des westweißrussischen Dorfes 1944 - 1953
/ Ruchniewicz, Małgorzata. - Göttingen : Wallstein-Verl., 2015
Books 3.  Belaruskaja kulʹturalohija : historyja i sučasnascʹ
/ Smolik, Aljaksandr Ivanavič. - Minsk : Belaruski Dzjaržaŭny Ŭniversitėt Kulʹtury i Mastactvaŭ, 2014
Books 4.  Partisanen : KULTUR_MACHT_BELARUS
/ Klinaŭ, Artur A.. - Berlin : Edition.fotoTAPETA Berlin, 2014
Books 5.  Białoruś, co sie̜ tam dzieje? : sytuacja polityczna na przełomie XX i XXI wieku
/ Meller, Arkadiusz. - Wyd. 1. - Warszawa : Capital, 2013
Books 6.  Polacy na Białorusi w latach 1987 - 2008 : funkcjonowanie organizacji mniejszości polskiej w systemie politycznym
/ Mikołajczak, Stanisław. - Poznań : Wydawn. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2013Abstract
Books 7.  Belarus verbildlichen : Staatssymbolik und Nationsbildung seit 1990
/ Temper, Elena. - Wien : Böhlau, 2012
Books 8.  Ein weißer Fleck in Europa ... : die Imagination der Belarus als Kontaktzone zwischen Ost und West
/ Bohn, Thomas M.. - Bielefeld : Transcript-Verl., 2011
Books 9.  Wieś zachodniobiałoruska 1944 - 1953 : wybrane aspekty
/ Ruchniewicz, Małgorzata. - Wrocław : Wydawn. Uniw. Wrocławskiego, 2010
Books 10.  Istorija imperskich otnošenij : belarusy i russkie ; 1772 - 1991 gg
/ Taras, Anatolij Efimovič. - Izd. 2-e, ispr. - Minsk : Varaksin, 2008
1 - 10 of 44
previous page      next page
Word   Type   Count
ptn? [LCL] Local classification (GOK) 46
 
1 - 10 of 44
previous page      next page